SAGN2_edited.jpg

Kommende projeketer

Ø

Kammermusikalsk klassisk koncert for børn og deres bedsteforældre, iscenesat i et magisk univers af scenografen Julian Toldam Juhlin, komponeret af Kristina Holgersen for ensemblet Lydenskab.


Ø er inspireret af de sanselige fortællinger i det mikrokosmiske mesterværk af Tove Jansson ”Sommerbogen” og skabes netop ud fra et ønske om at præsentere det sanselige i den klassiske musik for børn.

Ø sidestiller natur og poesi og i forestillingen arbejder vi scenografisk med en afgrænset verden, hvor tåge, moser, sol og regn flettes ind i fortællingerne om et barn, der bor på en ø med sin bedstemor.

Forbrændte

Coronabilleder

Forbrændte Coronabilleder er et borgerinddragende projekt, som har til formål at styrke sammenhængskraften i vores samfund. Idéen til projektet er opstået, da vi i Ensemble Lydenskab ønsker at styrke forbindelsen mellem mennesker i denne tid, hvor COVID-19 har sat vores værdifulde fællesskab på pause. Sociale relationer en væsentlig del af det at være menneske og har stor betydning, både for vores livskvalitet og for vores dødelighed. Flere undersøgelser peger på en tæt sammenhæng mellem menneskelig sundhed og velvære og det at have kontakt til andre mennesker. Særligt for de ældre og sårbare grupper i vores samfund, der i endnu højere grad end andre skal være påpasselige med den menneskelige kontakt, kan det have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at leve i isolation. 

Visionen med projektet er at give mennesker muligheden for at komme tæt på hinanden samt at dyrke vores fællesskab og den menneskelige kontakt på en ny måde. Vi ønsker at skabe et borgerinvolverende musikprojekt, som lader kunstnerne stå som et medie, der eksponerer den personlige relation mennesker i mellem. Vi stræber efter at præsentere poesi og ny klassisk musik på højeste niveau, som er eksperimenterende i sit udtryk, men involverende og meningsgivende for et nyt publikum.

SAGN4
SAGN4

Describe your image

106733520_3654898474536694_3623400817628
106733520_3654898474536694_3623400817628

SAGN4
SAGN4

Describe your image

1/2

Sommerbogen er egentlig en voksenbog skrevet af forfatteren til Mumitroldene. Her er det den specielle relation mellem barnet og den gamle og den verden de sammen bygger op, der er i centrum. Verden på øen og en bevidsthed om verden udenfor. Bogens henvendelse til både børn og voksne - ligesom Astrid Lindgrens fortællinger.

Forfatter: Stine Pilgaard

Instruktion: Rikke Frigast Jakobsen

Dramaturgisk konsulent: Susanne Hjelm Pedersen, Charlotte Munksø Forestillingen har premiere i efteråret 2020 på teatret Gruppe 38 og vil herefter turnere i Danmark.

Produktionsleder: Lydenskab

125392807_840315803385288_74531742089043
125392807_840315803385288_74531742089043

126010278_798839814000239_72160093631554
126010278_798839814000239_72160093631554

126032566_699920454290285_90973876037707
126032566_699920454290285_90973876037707

125392807_840315803385288_74531742089043
125392807_840315803385288_74531742089043

1/4

Brevet er værdifuldt og kan fungere som et socialt medie mennesker imellem. Historisk har brevet været den eneste mulighed for kontakt mellem mennesker på afstand af hinanden. Nogle af de tidligste breve kender man fra Egypten, hvor nilbådene fragtede hilsener fra bekymrede mødre og mellem elskende på afstand af hinanden. Brevets kulturhistoriske betydning kan derfor ikke overvurderes. 

I første fase af projektet Forbrændte Coronabilleder har Lydenskab og komponist Gorm Askjær skabt musikalske postkort, som tager udgangspunkt i udsatte borgere og pårørendes breve til hinanden. Hvert postkort er en professionel, kunstnerisk bearbejdet udgave af en personlig hilsen fra borger til borger. Komponist Gorm Askjær omsatte de indsendte breve til kompositioner af ét minuts varighed, der afspejler brevenes stemning og indhold. Musikken blev indspillet af Ensemble Lydenskab, og de små musikalske postkort blev herefter sendt digitalt til modtageren. Postkortene er personlige, og vi deler dem derfor ikke med offentligheden.

 

I projektets anden fase transformeres de skrevne breve i et  møde mellem Lydenskab, komponist Gorm Askjær, forfatter Ursula Andkjær Olsen og videokunstner Tine Reingaard. Ord, musik og billeder forenes, når kunstnerne i fællesskab vil skabe fem kunstvideoer, som med udgangspunkt i de indsendte breve reflekterer over den tid, vi befinder os i. Videoerne er  offentliggjort her på hjemmesiden og på sociale medier.

Temaer som medmenneskelighed, ensomhed, kærlighed, afsavn og fællesskab bliver omdrejningspunktet, når de nære, personlige historier foldes ud og bliver universelt vedkommende.

Medvirkende                                                                                                            

Ensemble Lydenskab

Sang: Bjørn Fjæstad / Katinka Fogh Vindelev             
Komponist: Gorm Askjær                                            Forfatter: Ursula Ankjær Olsen                                    Videokunstner: Tine Reingaard

DSC_3171_1082_720_93
DSC_3171_1082_720_93

DSC_3248_1082_720_93
DSC_3248_1082_720_93

123361113_3386095668125725_1812756400140
123361113_3386095668125725_1812756400140

DSC_3171_1082_720_93
DSC_3171_1082_720_93

1/6

Duncan

House

Rasmus Zwicki har skabt en opera, der går helt ind i hverdagen på publikum. Den foregår hjemme
i en privat lejlighed, hvor de få publikummer er helt tæt på musikerne og sangerne, og hverdagen er helt tæt på, ja, nærmest uadskillelig fra kunsten.

Teksterne stammer oprindeligt fra en opslagstavle i en opgang i Duncan House i London, hvor komponisten boede i en årrække. Sammen med fx ord skrevet på vægge er teksterne et forsøg på kommunikation mellem husets beboere. Den kommunikation bliver af Zwicki på samme tid gjort mere intim, da den nu bliver sunget tæt på et publikum, og mere almengyldig, fordi den bliver løftet væk fra den konkrete opslagstavle og ind i vores hoveder, vores hverdag, vores nærhed. En på alle måder unik oplevelse, der vil ændre sig fra opførelse til opførelse.

Vi arbejder i øjeblikket på en international turné.

Hereditairy

Kan vi tillade os at sætte børn i en verden, der er ved at gå under af klimaforandringer? Hvad er det for en verden, vi skaber for dem? Og hvordan sikrer man sig som forælder, at de ikke arver vores synder, men i stedet bliver håbet om en bedre fremtid?

Ensemble Lydenskab præsenterer en post-apokalyptisk opera om forældreskab i klimakrisens tidsalder.

Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil behandle i en ambitiøs og tankevækkende opera om forældreskabet i klimakrisens tidsalder. Hereditary er en multimedie Cli-fi-opera skrevet af lydenskaber Laura Bowler, og tekstforfatter og dramatiker, Sam Redway. Operaen instrueres af den højtprofilerede instruktør, Adele Thomas, og fremføres Lydenskab.

I en surrealistisk og foruroligende spejlverden med formindskede ressourcer, stigende havstand og faldende samfundsmæssigt virksomhedsansvar tvinges en kvinde til at sætte spørgsmålstegn ved det forsvarlige i at bringe et barn til verden. Hereditary er en odyssé, der udforsker etikken for forældreskab i en verden, der fejler i kampen mod klimakatastrofe.

Operaen har premiere på KLANG festival 2023

Vores Historie
Genfortalt

En Symfoni til et Sted finder sted fra 2019-22 med en serie på seks klassiske symfonier, der tilegnes seks steder i Midtjylland i borgerinddragende produktioner.

Næste symfoni skabes
i Bjerringbro i juni 2021.

Værkerne komponeres af Gorm Askjær for det klassiske ensemble Lydenskab, med tekster af borgere, sammenfattet af den prisbelønnede forfatter Ursula Andkjær Olsen. Hvert sted vil der blive skabt en stedsspecifik symfoni, der afspejler lokalsamfundet. Processen og måden lokalsamfundet involveres på vil være toneangivende for det endelige resultat.