top of page
Gradient_Web_1.png

Forskning

Undersøgelse af kulturens værdi i samfundet

Lydenskab kobler forskning på vores aktiviteter og undersøger den klassiske musiks transformerende potentiale. Vi udvikler metoder til at gøre den traditionelle personlige koncertoplevelse til et socialt engagement, der påvirker både individ og fællesskaber. Vores mission er at knække koden ift. hvordan der kan produceres levende klassisk musik i samskabende processer, der styrker publikums engagement og forbundethed til deres lokale kulturliv.

Lydenskab udforsker kulturens værdi fra forskellige vinkler. Fra institutionernes formaliserede kultursyn, til publikums (borgeres) og kunstneres oplevelse af kunstens værdi. Kan kunsten bringe os tættere sammen? Hvad betyder det, når et samfund investerer i kultur? Hvad betyder det, når vi begynder at dyrke, fremhæve og værdsætte den lokale kultur?

SAGN4.jpg

I projektet B.longings, arbejder Lydenskab med ulighed i socialt udsatte boligområder. Med på projektet er en antropolog, som forsker i projektets transformerende potentiale for deltagerne. Ph.d. Juliana Hodkinson forsker samtidig i kunstnerisk metode med borgerinddragelse. I et andet projekt undersøger Regionspsykiatrien i Randers og leder af forskningsindsatsen overlæge Anders Lindehof, om Lydenskabs samarbejde med patienterne i kunstneriske processer har en effekt på patienternes medicinforbrug og generelle trivsel.

Vi undersøger hvorvidt og hvordan, vi kan bruge       den klassiske musik som et mødested, hvorfra borgere       frit artikulerer og         udvikler deres egen kultur. 

Design uden navn(26).png
Design uden navn(15).png
Design uden navn(21).png

Publikumsudvikling og vidensdeling

Lydenskab har stor interesse i at udvikle den klassiske koncert og skaber tiltag der tiltrækker et mangfoldigt publikum. Vi undersøger, hvordan man som klassisk ensemble kan skabe øget tilgængelighed og muligheden for at gøre publikum aktivt deltagende i at programsætte, performe og evaluere koncerter.

Vores ambition er at Lydenskabs metoder videreudvikles og forankres til videre brug for andre klassiske musikere, der ønsker at arbejde med æstetisk samskabelse.

Intenst koncertøjeblik.jpg
bottom of page