top of page
01.jpg

Skab Resonans er Lydenskabs professionelle udviklingsrum for teammedlemmer, ledere og bestyrelser i virksomheder og organisationer. Ved at anvende specialdesignede metoder faciliterer vi inkluderende og komplekse samtaler og styrker samarbejdet på måder, der sætter aftryk. 

Lydenskab er eksperter i at fremme samarbejde og skabe dyb resonans i organisationer. Trin for trin guider vi deltagerne gennem en proces, der fremmer produktiv brainstorming og omsætter ideer til konkrete resultater. 

Vi forener deltagere omkring deres individuelle interesser, passioner og organisationens mission. I resonerende fællesskaber får vi samarbejde og visioner til at mødes, så organisationens potentiale realiseres fuldt ud.

 

Med udgangspunkt i resonansforskning og omfattende praksisarbejde bruger vi systemisk dialog, natur, poesi og klassisk musik som mødested for værdibaserede samtaler og forandringsskabende processer, der engagerer hoved, krop og ånd. I mødet med jer faciliterer vi dialog ved at bruge en kunstnerisk, empatisk og anderledes indgangsvinkel til at belyse og debattere vigtige emner. Vi skaber vibrerende ny energi sammen med deltagerne, hvor forbundethed og nye muligheder bringes i spil, som kan sprede sig ud i organisationen. Der er tid til refleksion og mulighed for at omsætte nye erfaringer til handlinger.

 

Resonans er en fornemmelse, der opstår, når vi oplever dyb mening. Vi understøtter dette øjeblik med kunstneriske formidlinger på højeste niveau i poetiske, klassiske koncerter.

 

Programmets temaer tilrettelægges i samarbejde, så vi i fællesskab målretter et meningsfuldt indhold ud fra jeres behov.

 

Pris: Kontakt@Lydenskab.dk

 

Resonerende fællesskaber forener forskning, processuel kompetence og kunstneriske praksiserfaringer funderet i ensemblet Lydenskab. Det resonerende rum faciliteres af Thea Vesti Pedersen og Louise Gorm, der er en del af ledelsen og har mangeårige erfaringer med at facilitere undervisning på konservatorie og universitetsniveau sammen med praksiserfaring fra kunstnerisk samskabelse i en lang række deltagelsesbaserede udviklingsrum. 

Lydenskab består af specialiserede klassiske musikere, der arbejder med positiv forandring i samfundet med kulturen som omdrejningspunkt.

Ensemblet har udviklet metoder, hvor mødet mellem kunstnere og deltagere skaber kulturudvikling, relationsdannelse og aktivt medborgerskab. Med afsæt i FN’s Verdensmål udvikles koncepter, procesfacilitering, undervisnings- og workshopmateriale i samarbejde mellem kunstnere, forskere, erhverv og kulturinstitutioner.

Under overskriften “culture of care” involverer musikerne et mangfoldigt publikum i kunstneriske processer, der munder ud i koncerter, performances, scenekunst og lydinstallationer på højeste kunstneriske niveau.

bottom of page