top of page
Gradient_Web_1.png

FN's Verdensmål

Et kunstnerisk blik på FN's verdensmål

GV4_1.jpg

Lydenskab lytter til byerne, naturen, ulighederne, de unge, de gamle, de travle og de eftertænksomme og skaber ny, eksperimenterende musik og scenekunst, der har med det liv at gøre, vi lever nu. Lydenskab gør den klassiske musik til en aktiv komponent i samfundet, mens vi sammen med de folk vi involverer sætter aftryk på det samfund vi lever i.

I mange år har Lydenskabs primære bæredygtighedstanke ligget i det sociale- og borgerinddragende arbejde, som er et af vores vigtige fokuspunkter. Samtaler om global miljøkatastrofe og personlige valg startede en selvransagende proces i Lydenskab. Der opstod et kollektivt behov i ensemblet for ikke blot at arbejde kunstnerisk med de etiske dilemmaer, som knytter sig til klimakrisen, men også at ændre vores måde at producere scenekunst på, så vi mindsker vores Co2 udslip, skaber bevidsthed og udvikler nye metoder til at gå fremtiden i møde.

Det er vigtigt for os at sikre at den kreative vision bliver realiseret bæredygtigt - både miljømæssigt og socialt. I Lydenskab har vi derfor sat fokus på at inkorporere en grundlæggende bæredygtig og holistisk tankegang i den kreative proces. Dette betyder, at vi arbejder innovativt og gentænker den måde, vi producerer forestillinger på: Vi skal tænke langsigtet og tage stilling til de projekter vi engagerer os i på en ny måde. Vi bliver nødt til at kigge indad og konstant spørge os selv: Er det en bedre og mere ansvarlig måde at gøre dette på?

Vi vil være en del af den globale bevægelse, der er startet i forhold til grøn omstilling. Det skylder vi de næste generationer! Derfor har vi et ønske om, at vi gennem handling og de forandringer vi skaber i vores måde at arbejde på, kan påvirke musikbranchen og være med til at sætte nye standarder for, hvordan der kan arbejdes bæredygtigt. 

 

Fællesskab er et nøgleord for os, da vi ikke kan arbejde seriøst med den bæredygtige omstilling alene. Vi arbejder transparent og samarbejder med organisationer og andre aktører på kunstscenen, heriblandt organisationen Bæredygtig Scenekunst.

Mål 3 - Sundhed og trivsel

3.4:

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Lydenskab samarbejder med Regionshospitalet Randers om at bruge den klassiske musik som en katalysator for traumebehandling af indlagte patienter i psykiatrien.

patrick-duarte-silveira-jM0-oO2XpOw-unsplash.jpg

Mål 10 - Mindre ulighed

Reducer ulighed i og mellem lande

Lydenskab tematiserer Verdensmål 10 om mindre ulighed i projektet United Change, i samarbejde med Teatret Svalegangen, 2023.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

Lydenskab arbejder med inklusion og social bæredygtighed i produktioner, der involverer borgere på land og i by på tværs af kulturer og sociale skel, blandt andet i tæt samarbejde med boligsociale helhedsplaner og boligselskaber.

Mål 13: Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

13.3

Mål 17: Partnerskaber for handling

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Lydenskab arbejder med en række partnere om at løse samfundsaktuelle udfordringer der integrerer sig i FN’s Verdensmål: Mindre Ulighed, Sundhed og trivsel, Bæredygtige byer og lokalsamfund og Klimaindsats.

I samarbejde med den nigerianske organisation Five Cowries udvikler vi projektet A Climate Opera - My Story of Change, hvor danske og nigerianske skoleelever samskaber operascener under temaet klimaforandringer.

Projektet Reach Me - a World of Stories realiseres i 2024 i Armenien med en række lokale samarbejdspartnere. Med afsæt i Lydenskabs borgerinddragende metoder involverer vi borgerne og skaber en fælles "Symfoni til Dilijan".

Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

Lydenskab afholder klimaworkshops i skoler og tematiserer klimaforandringernes konsekvenser i form af børn og unges klimasorg i en stor international operaproduktion "The Girl With a Hurricane Brain".

bottom of page